Przejdź do treści

Bezpieczeństwo pożarowe w galeriach handlowych

Bezpieczeństwo osób zgromadzonych w obiekcie jest celem nadrzędnym. W związku z tym inwestorzy oraz zarządcy obiektów są zobligowani do przestrzegania przepisów, które narzucają stosowanie pewnych rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Dotyczy to w szczególności obiektów dużych, w których jednocześnie przebywać może wiele osób.

Wykonawstwo instalacji przeciwpożarowych w Lublinie

instalacje przeciwpożarowe lublinPrzykładem mogą być galerie handlowe ulokowane w większych miastach takich jak Lublin. Właśnie na terenie takich budynków muszą być realizowane odpowiednie środki zapobiegawcze. Do tego należą instalacje przeciwpożarowe lublin, które są wykonywane przez specjalistyczne firmy. W skład instalacji przeciwpożarowej wchodzą zabezpieczenia bierne oraz aktywne. Do zabezpieczeń biernych zaliczyć można wszelkie środki, które są podejmowane na etapie projektowania budynków a mogą do nich zaliczyć środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się ognia nanoszone bezpośrednio na konstrukcję. Do zabezpieczeń czynnych zaliczyć można wszelkie urządzenia, których działanie ma na celu minimalizację strat w mieniu a co najważniejsze ochronę zdrowia i życia ludzkiego. Zaliczyć do tego można chociażby: centralę pożarową, czujki pożarowe, urządzenia tryskaczowe, sygnalizatory akustyczne oraz optyczne, ręczne ostrzegacze pożarowe, urządzenia transmisji alarmów, zasilacze oraz inne.

Wszystkie te urządzenia podczas alarmu ułatwiają akcję ewakuacyjną a także zawiadamiają odpowiednie osoby o wystąpieniu zagrożenia. Alarm z kolei wymusza ewakuację osób z obiektu. Warto dodać, że na terenie Lublina swoją siedzibę ma wiele firm, które zajmują się projektowaniem instalacji oraz jej wykonawstwem. Bardzo ważnym aspektem są również okresowe przeglądy, które pozwalają ocenić sprawność instalacji.