Przejdź do treści

Bezpieczny transport materiałów sypkich oraz paliwa

Transport różnego rodzaju materiałów w tym materiałów niebezpiecznych jest dość dochodowy i szybko rozwijający się w Polsce, jednak podstawą tej branży jest bezpieczeństwo. Jak zatem zapewnić bezpieczeństwo w przypadku takich materiałów jak materiały sypkie i paliwo? Odpowiedzi na to pytanie postaramy się udzielić w niniejszym artykule.

Transport materiałów sypkich – przewóz nawozu

transport materiałów sypkichJeśli chodzi o taki rodzaj materiałów jakim jest nawóz to zgodnie z prawem można przewozić go wszelkimi rodzajami transportu w tym przy wykorzystaniu uniwersalnych środków transportu. Jednak nie oznacza to, ze ten rodzaj materiału w trakcie przewozu nie wymaga specjalnego przygotowania zabezpieczenia na czas podróży. Przede wszystkim należy brać pod uwagę, że jeśli właściwości nawozu maja zostać zachowane, to należy go chronić przed działaniem wilgoci i co za tym idzie uniemożliwić dostęp wilgoci do przewożonego ładunku, ponieważ jeżeli nawóz zawilgotnieje to ulegnie zbryleniu co może utrudnić rozładunek, zmniejszyć jego wartość, a nawet w przypadku niektórych nawozów w których pod wpływem pewnych reakcji chemicznych na skutek kontaktu z wodą mogą stwarzać ryzyko dla ludzi i środowiska . Dodatkowo niektóre nawozy, posiadające silne właściwości utleniające, mogą stwarzać poważne niebezpieczeństwo w wypadku pożaru. Wszystko to sprawia, że choć nawozy można transportować we wszelki sposób, to w niektórych przypadkach transport ten oznacza się jako ładunek niebezpieczny. Dodatkowo jeżeli chodzi o transport nawozu należy także brać pod uwagę ryzyko tego, że może on ulec rozpyleniu. Innym rodzajem ładunków sypkich przewożonych w Polsce są wszelkie rodzaje ziarna. Głównym sposobem transportu ziarna jest transport morski. Jednak ziarno łatwo może ulec w trakcie załadunku jak i transportu zniszczenie dlatego należy pamiętać o podjęciu odpowiednich kroków takich jak:

  • Ziarna nie należy ładować w trakcie deszczu,
  • Ładownie powinny zostać przed załadunkiem starannie wymyte i osuszone,
  • Przed załadunkiem powinna zostać przeprowadzona inspekcja sanitarna, w celu wykrycia śladów obecności owadów,
  • Ziarno wiezione luzem powinno w pełni wypełnić przedział ładunkowy,
  • Niektóre gatunki ziarna w niewielkich ilościach przewozi się w specjalistycznych kontenerach,

Jeżeli chodzi o transport lądowy to ziarno może być przewożone luzem lub w specjalnych workach, ale także z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Przechowywanie materiałów sypkich, a roboty ziemne – silosy

silosyTransport materiałów sypkich to tylko część gestii związanych z bezpieczeństwem owych materiałów, ważnym elementem jest także przygotowanie odpowiedniego miejsca w którym będą one mogły być przechowywany. Standardowym rozwiązaniem do przechowywania materiałów sypkich są silosy. Ich budowa nie jest zbytnio wymagająca, gdyż gotowe konstrukcje można nabyć u miejscowych sprzedawców, jednak należy także pamiętać o odpowiednim przygotowaniu terenu pod taka budowę. Dodatkową kwestią jest wybór odpowiedniego silosu w zależności od rodzaju sypkiego materiału, który ma być w nim przechowywany.

Przewóz paliwa – zbiorniki do przewozu paliwa

zbiorniki do przewozu paliwaJeżeli chodzi o transport paliw to zwykle do tego celu stosuje się specjalne pojazdy dostosowane do przewozu paliw, które musza spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa, jako, że przewóz paliw pojmowany jest jako przewóz materiałów niebezpiecznych. Poza przewozem paliwa na duża skale za pomocą specjalnych cystern stosuje się też mobilne zbiorniki do paliwa, za pomocą których można transportowa mniejsze ilości paliwa w bezpieczny sposób.


Źródła:


Podsumowanie:

Odpowiednie zabezpieczenie ładunku w trakcie przewozu jest istotne nie tylko po to aby nie stracił on na wartości, ale także i ze względu na bezpieczeństwo, gdyż co najmniej część z ładunków przewożonych w Polsce uznawana jest za ładunki niebezpieczne, które mogą w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia mogą stwarzać realne zagrożenie dla osób postronnych.