Przejdź do treści

BHP podczas cięcia laserem

Każdy zakład pracy, który zdecydował się na kupno do swojej firmy lasera tnącego, musi spełniać odpowiednie wymogi. Określone zostały one w pięciu dokumentach prawnych. W związku z rozwojem, urządzenia takiego typu mają co raz szersze zastosowanie. Z tego powodu co raz więcej firm ma je w swoim wyposażeniu.

Cięcie laserem – jakie stawia wymagania?

przemysłowe cięcie laseremLasery używane w różnego typu urządzeniach ogólnego użytku są podzielone na siedem klas:

 • 1
 • 1M
 • 2
 • 2M
 • 3R
 • 3B
 • 4

Podział ten uwzględnia moc oddziaływania na tkanki. Lasery zamontowane w urządzeniach tnących, należą do bardzo niebezpiecznych. Takich urządzeń jest co raz więcej w warszawskich fabrykach. Użyty w nich laser zaliczony jest to klasy czwartej, najsilniej oddziałujących z tkanką biologiczną. Dlatego tak ważne jest, aby pracownik, który wykonuje cięcie laserowe, stosował się do wszystkich określonych zasad użytkowania ze względu przede wszystkim na bezpieczeństwo. Urządzenie laserowe powinno stać w specjalnie wyznaczonym i przygotowanym miejscu. Z całą pewnością nie może stać w pomieszczeniu, w którym są stanowiska o innym przeznaczeniu, ani w przestrzeniach oddzielonych od siebie parawanem. Należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie okien, lub zapewnienie specjalnych szyb, które uniemożliwią odbijanie wiązki laserowej. Również ściany w takim pomieszczeniu muszą być matowe. Nie jest to określone w żadnej z norm, jednak wymagane jest również stworzenie nowego stanowiska pracy jaki jest inspektor do spraw bezpieczeństwa laserowego. Jego głównym zadaniem byłoby kontrolowanie prawidłowości działania urządzenie. Dodatkowo pełnił by on nadzór na pracownikiem.

Dobra organizacja stanowiska pracy

cięcie laserowe metaluOrganizując miejsce pracy z laserem, pracodawca musi przeprowadzić ocenę ryzyka. Która określi ściśle wszystkie zagrożenie jakie na tym stanowisku występują. Najważniejszym czynnikiem jest szkodliwość lasera, ale pod uwagę należy wziąć również otoczenie, w jakim będzie stał i świadomość i wiedzę pracownika, który go obsługuje. Dlatego tez ważne jest zadbanie o to, żeby producent dostarczył nam całą niezbędna dokumentacje łącznie z instrukcją obsługi i instrukcja bezpiecznego użytkowania. Dokumenty te powinny znajdować się u pracownika tego stanowiska , a treść w nich zawarta powinna być znana. Pracodawca wybierając pracownika na to stanowisko powinien wysłać go na specjalistyczne badania lekarskie. Badania te obejmują ogólne badanie oczu i skóry. Wybrany pracownik powinien zostać również odpowiednio wyszkolony.

Odpowiednie oznakowania – odblaski

taśmy odblaskowe na rękawicyPomieszczenie, w którym umieszczone zostanie urządzenie laserowe musi być odpowiednio oznakowanie. Idealnym rozwiązaniem byłoby umieszczenie na drzwiach sygnalizatora świetlnego. Jednak kiedy nie mamy takiej możliwości głównie technicznej możemy skorzystać z innego rozwiązania. Pomocne w tej kwestii okażą się odblaski użyte w różnych formach. Tak na przykład drzwi można oznakować przy pomocy specjalnej taśmy, w tym przypadku są to taśmy odblaskowe. Pozwoli to na zabezpieczenie pozostałych pracowników przed działaniem lasera. Nie powinni bowiem w pomieszczeniu z urządzeniem laserowym, podczas jego używania przebywać osoby postronne. Odblaski będą spełniały rolę ostrzegawczą.

Niezbędna odzież ochronna – rękawice ochronne

ochronne rękawice roboczeKażdy pracodawca musi bezwzględnie wyposażyć pracownika takiego stanowiska w odpowiednią odzież ochronną. Nie ma wątpliwości, że wśród elementów odzieży, najważniejszą rolę w bezpiecznym użytkowaniu lasera, będą stanowiły rękawice ochronne. Należy zaopatrzyć pracownika w ich odpowiedni rodzaj, spełniający określone wymagania odporności i jakości. Drugą ważną częścią ubrania pracownika są buty ochronne i maska i okulary ochronne, wszystko kupione w specjalistycznym sklepie z odzieżą ochronną. Poprzez różnego rodzaju zakłócenia w działaniu urządzenia nasze nogi mogą być narażone na uszkodzenie. Maska ma za zadanie ochronić delikatną skórę twarzy. Okulary spełniające ściśle określone wymagania ochronią rogówkę oka przez szkodliwym działaniem lasera.


Źródła wartościowych informacji dotyczących tematu:

 • Inzynieria.com – portal internetowy poruszający zagadnienia związane z inżynierią
 • BV Format – strona internetowa firmy sprzedającej znaki adr i taśmy odblaskowe
 • Ciecielaserami.pl – strona internetowa firmy oferującej cięcie laserowe w Warszawie
 • Eurobhp.com – internetowy sklep z obuwiem roboczym i rękawicami ochronnymi

Podsumowanie

Oczywiście wymagania stawiane przez urządzenie z laserem będą zależały od jego przeznaczenia. Zupełnie odmienne wymagania będą miały urządzenia stosowane w medycynie, a inne te stosowane do cięcia materiałów różnego typu.