BHP – szkolenia okresowe dla kierowników

Zasady, które określają zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być przekazane każdemu nowemu pracownikowi, a także co jakiś czas przypominane pracownikom z dłuższym stażem pracy. Coraz częściej przestrzeganie BHP staje się przedmiotem zarządzania i zajmują się nim osoby specjalnie do tego celu zatrudnione. Czy jednak jest to wystarczające?

Szkolenia BHP a kadra kierownicza

niedrogie szkolenie okresowe bhp stanowiska kierowniczeW każdym miejscu  pracy, czy jest to plac budowy czy biuro, są osoby zarządzające bezpośrednio grupą ludzi. To przede wszystkim one odpowiadają za przestrzeganie zasad BHP. Aby mogły to robić dobrze powinny co jakiś czas przejść szkolenie z tego zakresu. Według przepisów ogólnych pierwsze szkolenie dla osób zajmujących stanowiska kierownicze powinno odbyć się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, a kolejne regularnie co 5 lat. Szkolenia te mają na celu przede wszystkim zapoznanie kierowników z aktualnymi przepisami BHP. Uzupełnienie wiedzy i umiejętności w tym zakresie ma pomóc przy ocenie zagrożeń i ryzyka z nimi związanego, zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz ich ochrony przed szkodliwymi czynnikami związanymi z pracą. Dlatego ważne jest, aby kadra kierownicza miała możliwość na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę teoretyczną i wprowadzać ją w życie. W każdym zakładzie pracy można zorganizować niedrogie szkolenie okresowe BHP stanowiska kierownicze. Ponadto ciekawą opcją jest szkolenie online, które nie tylko jest tanie, ale można je odbyć w dogodnym dla siebie terminie.

Każdy się zgodzi, że bezpieczeństwo w pracy jest bardzo ważnie. Nie chodzi tylko o konsekwencje fizyczne jego nieprzestrzegania (jak np. urazy ciała), ale również ze względów psychicznych. Wiedząc, że kierownik dba o bezpieczeństwo i godne warunki pracy, pracownicy chętniej i lepiej wykonują swoje obowiązki. Przestrzegają również przepisów BHP idąc za jego przykładem.