Elementy składowe systemu rejestracji czasu pracy

Nowoczesne budynki biurowe wyposażone są w wiele systemów, które mają zarówno zwiększyć bezpieczeństwo jak i komfort osób w nich przebywających. W związku z tym stosowane są zaawansowane technologicznie urządzenia, które pełnią rolę sterowników, czytników, czujników i tym podobnych. Jednym z najczęściej stosowanych w budynkach biurowych systemów jest kontrola dostępu oraz rejestracja czasu pracy.

Dostęp do wielu pomieszczeń przy użyciu jednej karty

systemy kontroli dostępuDzięki temu możliwe jest przypisanie dostępów dla konkretnych pracowników. Jedna karta otwiera wiele drzwi dzięki czemu nie są potrzebne żadne dodatkowe klucze. Co więcej dostępy można w łatwy sposób zmieniać, rozszerzać i pomniejszać. Dzięki temu kadra kierownicza ma pełną kontrolę nad tym, gdzie może przebywać dany pracownik. Typowe systemy kontroli dostępu składają się z następujących elementów: oprogramowanie zarządzające, sterownik, zasilacz, kontaktron, czytnik, elektrozamek czy bramka z kołowrotem. Jak widać nie jest to system skomplikowany co wpływa na jego wysoką niezawodność. W przypadku zaniku napięcia zasilania wszystkie drzwi zostają automatycznie otwarte. Można je bez problemu również otworzyć manualnie przy pomocy klucza. Warto jednak dodać, że budynki biurowe, które są obecnie budowane posiadają zabezpieczenia takie jak systemy podtrzymania zasilania.

Dzięki nim po zaniku napięcia zasilającego uruchamiany jest układ, który ma za zadanie dostarczyć energię do wszystkich najważniejszych instalacji w budynku. Układ ten posiada określoną pojemność, która pozwala dostarczać energię przez czas wymagany przez inwestora. Z reguły są to chwilowe przerwy w zasilaniu wywołane sytuacjami losowymi. O wszystkich dłuższych wyłączeniach operator ma bowiem obowiązek informować firmy oraz wszystkie obiekty w strefie wyłączenia.