Jak dobrze wyważyć wirnik?

Wirnik podczas swojej pracy w maszynach cały czas się obraca. Jeśli jest on źle wyważony to podczas jego ruchu powstają niekorzystne drgania. Wirnik podczas obracania się chce wykonać ruch obrotowy wokół własnej centralnej osi masy. Nierównomierny rozkład masy generuje niekorzystne siły odśrodkowe, które podczas obrotu części powodują powstawanie drgań.

Profesjonalne wyważenie wirnika

wyważanie wirnikówWyważanie maszyn wirnikowych szerokim tematem. Polega na skorygowaniu rozkładu masy wirnika. Elementy dobrze wyważone to takie, których wirujące masy są rozłożone symetrycznie względem osi obrotu. W ten sposób wywołane przez nie siły odśrodkowe równoważą się wzajemnie. W takim rozłożeniu powstają tylko naprężenia kinetostatyczne. Wyważanie wirników można przeprowadzać na kilka sposobów. Najprościej wyróżniamy wyważanie statyczne i dynamiczne. Pożądany efekt można uzyskać poprzez wymontowanie elementu wirującego i przeprowadzeniu całej operacji na specjalnym stanowisku (wyważarce) lub bez konieczności wymontowywania, we własnym łożysku wirnika. Wyważanie dynamiczne wirników w łożyskach własnych przy prędkościach znamionowych gwarantuje bardzo dużą dokładność tej metody. Eliminuje niewyważenie technologiczne, które często powstają na etapie montażu wirnika. Niestety nie zawsze można skorzystać z tego sposobu, na przykład gdy mamy trudniony lub też nawet niemożliwy dostęp do wirnika. Albo gry zabiegowi poddawana jest duża seria takich samych elementów.

Występowanie drgań ma dużo niepożądanych skutków. W maszynach doprowadza do szybszego zużycia części lub do ich uszkodzenia. Jeśli wirnik jest bardzo ciężki i ma duże wymiary to w skrajnych przypadkach może uszkodzić również budynek, w którym się znajduje. Wpływa też na zwiększenie hałasu wydawanego przez maszyny.