Jak walczyć o zadośćuczynienie?

  • by

W dzisiejszych czasach coraz więcej Polaków decyduję się na prywatną walkę w sądzie o wyższe zadośćuczynienie z ubezpieczenia OC. Niestety, ale firmy ubezpieczeniowe praktycznie zawsze proponują dużo mniejsze odszkodowanie, niż to które możemy faktycznie uzyskać. Dobrze mieć pod ręką kancelarią odszkodowawczą, która pomoże nam w uzyskaniu wyższej rekompensaty.

Czym się różni zadośćuczynienie od odszkodowania?

zadośćuczynienie z oc sprawcyWiele osób myli dwa pojęcia, jakimi są zadośćuczynienie i odszkodowanie, ponieważ są to terminy oznaczające dwa różne świadczenia. Pierwsze, jakim jest odszkodowanie wypłacane jest nam za wszystkie szkody wyrządzone o charakterze majątkowym, czyli uszkodzenie samochodu albo zniszczenie mieszkania lub też kradzież telefonu i innych przedmiotów. Natomiast zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku najczęściej przyznawane jest za ból fizyczny oraz cierpienie psychiczne, a także utraty zdrowia i rezygnację z dalszych planów życiowych. Kiedy zostaniemy poszkodowani to zadośćuczynienie nie jest jedynym świadczeniem o której możemy się ubiegać, ponieważ możemy starać się o wiele więcej odszkodowań. Przede wszystkim możemy uzyskać zwrot kosztów leczenia, a także zwrot zarobków, które utraciliśmy podczas wypadku i całego leczenia. Dodatkowo możemy otrzymać rentę w bardzo dużej wysokości, która będzie nam przyznana na okres tymczasowy albo na całe życie, gdy nie będziemy mogli wrócić do sprawności fizycznej lub psychicznej. Bardzo często otrzymujemy również jednorazowe świadczenie, które pozwoli na pokrycie aktualnych potrzeb.

Czasami zdarzają się sytuacje, że ktoś traci w wypadku swoich najbliższych i wtedy również może uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Przede wszystkim ubezpieczyciel powinien zwrócić z OC sprawcy pieniądze za leczenie, a także pogrzeb ofiary, która została zabita w wypadku. Niektórzy ubezpieczyciele organizują również pogrzeb na swój koszt.