Przejdź do treści

Jakie szkolenia są potrzebne pracownikom wykonującym montaż hal stalowych?

Praktycznie w każdej branży, konieczne jest przeszkolenie pracowników z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Jest to obowiązek każdego pracodawcy. Szkolenia wymagane są na większości stanowiskach pracy, a w szczególności na tych, których nieprawidłowe wykonywanie może grozić uszczerbkiem na zdrowiu. Jednym z takich zawodów zdecydowanie jest montaż hal stalowych.

Hale stalowe – jak przebiega ich montaż

hala stalowaW dzisiejszych czasach w znacznym stopniu odbiega się już od budynków murowanych na rzecz tych konstrukcji stalowych. Składają się one zazwyczaj z kilku podstawowych elementów:

 • zewnętrznej obudowy
 • konstrukcji głównej
 • ścian
 • dachu
 • elementów wyposażenia
 • fundamentu

Większość elementów tworzących budowle stalowe tworzą blachy, profile hutnicze, kratownice. Wszystkie stalowe elementy zabezpieczane są warstwą antykorozyjną wykonaną z cynku lub poprzez malowanie hydropneumatyczne. Tego typu budownictwem zwykle wykonuje się hale przemysłowe, magazynowe, systemowe, budynki użyteczności publicznej jak hale sportowe i targowe. Dużą zaletą takiego rozwiązania jest szybki i prosty montaż, ograniczający się do połączenie ze sobą metalowych elementów konstrukcji. Wykorzystuje się do tego m.in. podnośniki nożycowe i teleskopowe. Montaż hal stalowych możemy rozdzielić na wstępną prefabrykacje w fabryce i montażu na placu budowy. Na terenach gdzie występuje problem z dostępem ciężkiego sprzętu, zazwyczaj przeprowadza się montaż hydrauliczny bez użycia dźwigu.

Kodeks pracy a szkolenia BHP

zakończone szkolenia bhpKodeks pracy stanowi zbiór przepisów w których opisane zostały prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na prawną podstawę ich zatrudnienia, a także i samych pracodawców. Kwestię bezpieczeństwa oraz higieny pracy porusza dział dziesiąty kodeksu, w którym zawarto obowiązki pracodawcy związane z przepisami BHP:

 • musi on organizować pracę pracownikom w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
 • jego obowiązkiem jest zapewnić, aby w zakładzie pracy były przestrzegane przepisy oraz zasady BHP;
 • do jego obowiązków należy wydawanie uchybień w tym zakresie oraz kontrola wykonywania tych poleceń;
 • musi on dopilnować aby wykonane zostały nakazy, wystąpienia, decyzje i zarządzenia wydawane przez organy nadzoru nad warunkami pracy;
 • pracodawca powinien zapewnić wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy;

Oprócz tego obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odzieży ochronne (bluz, spodni, koszul, kurtek, kamizelek), obuwia ochronnego (np. buty robocze urgent), gogli, rękawic, kasku, a także środków ochrony osobistej.

Okresowe szkolenia BHP

szkolenie bhp dla pracownikówZe względu, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność za wypadki przy pracy bądź jakiekolwiek nieprawidłowości podczas kontroli inspekcji pracy, poddaje on swoich pracowników szkoleniu stanowiskowemu oraz szkoleniu z zakresu BHP. Tak zwane okresowe szkolenia BHP, których zadaniem jest zapoznanie pracowników z nowymi przepisami z zakresu tematu bezpieczeństwa w pracy, a także uzupełnienie braków w już nabytej wiedzy, ma obowiązek odbyć:

 • pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami tj. kierownicy, mistrzowie oraz brygadziści;
  pracownicy pracujący na stanowiskach robotniczych;
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni, a także projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy oraz organizatorzy produkcji;
 • pracownicy administracyjno-biurowi, którzy podczas pracy narażeni są na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne;

Szkolenie pracowników budowlanych

rękawice roboczeKażdy pracownik budowlany powinien przejść szkolenie BHP, na którym pozyskuje wiedze zakresu regulacji prawnych, identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń mogących wystąpić podczas ich pracy, zasad likwidacji oraz ograniczenia czynników mogących te zagrożenia powodować. Pracownik pozyskuje także wiedzę, co należy zrobić w przypadku zaistnienia wypadku bądź zagrożenia pożarowego podczas pracy. Dodatkowo zostaje on zapoznany z wymaganiami BHP odnośnie budynków i pomieszczeń pracy oraz urządzeń na których pracuje. Poza tym Pracodawca przynajmniej raz powinien wysłać swojego pracownika budowy na szkolenie z pierwszej pomocy. Poza tym żaden pracownik, nie powinien być dopuszczony do wykonywania zawodu bez wcześniejszego szkolenia stanowiskowego, na którym zostanie dokładnie wyjaśnione na czym polega praca, omówione zostaną czynniki mogące powodować zagrożenia, a także przedstawiony zostanie instruktaż z zakresu obsługi maszyn. Żaden pracodawca nie może dopuścić do stanowiska pracy, na którym wymagane jest posiadanie odpowiednich uprawnień, pracownika bez wcześniejszego sprawdzenia czy kandydat dane uprawnienie posiada.


Źródła wartościowych informacji dotyczących tematu:

 • Aktron – strona internetowa firmy z Częstochowy organizująca szkolenia bhp
 • Hupro – witryna internetowa firmy wykonującej montaż hal stalowych
 • Budownictwo.org – serwis internetowy przybliżający zagadnienia budowlane

Podsumowanie

Na osobach pracujących przy montażu hal stalowych ciąży duża odpowiedzialność, dlatego tak ważne jest, aby osoby takie przeszły odpowiednie szkolenia. Ma to na celu nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa i higieny ich pracy, ale także ich współpracownikom, a w późniejszym czasie użytkownikom ich pracy.