Przejdź do treści

Metody windykacji należności

Prowadzenie firmy windykacyjnej wymaga nieraz bardzo dużo wysiłku. Ściąganie długów i należności jest o wiele bardziej skomplikowaną sprawą niż większości niezaznajomionych osób się wydaje, i wbrew powszechnej opinii nie polega tylko na wysyłaniu ostrzeżeń o skierowaniu sprawy o zadłużenie na policję czy do sądu.

Skuteczne sposoby windykacji

windykacjaPodczas przejęcia sprawy osoby zadłużonej, często ostrzeżenie o rozpoczęciu procesu windykacji i możliwych konsekwencjach jest wystarczające, by taka osoba uiściła wszelkie należności. Jeśli zaś okaże się to nieskuteczne, windykacja i proces ściągania długu zostaje wprowadzony w życie. Przede wszystkim, firmy windykacyjne są uprawnione do gromadzenia informacji o osobie zadłużonej, takich jak miejsce zatrudnienia, informacje o zarobkach czy innych dochodach, oraz są upoważnione do zajęcia wynagrodzenia jeśli jest to konieczne. Jest to zwykle, oprócz bezpośredniej konfrontacji windykatora i wezwania osoby zadłużonej do spłaty należności, najczęściej stosowana metoda. Wobec zadłużenia na dużą kwotę, lub też niemożliwości wyegzekwowania należności, firma taka może w porozumieniu z policją, wytoczyć oficjalną sprawę o zajęcie należności u komornika. W zależności od wysokości zadłużenia, może to prowadzić nawet do zajęcia nieruchomości lub przedmiotów wartościowych posiadanych przez osobę zadłużoną. Jedną z najwygodniejszych opcji, oferowanych przez duże firmy windykacyjne jest możliwość odkupienia całości długu.

Kwota zadłużenia jest wtedy przekazywana osobie wnoszącej wniosek o windykację, a całość zadłużenia zostaje wtedy przekazana firmie, która prowadzi sprawę windykacyjną. Pozwala to na znaczne przyśpieszenie i uproszczenie procesu windykacji, bez konieczności długotrwałych procesów sądowych.