Przejdź do treści

Neutralizowanie odpadków niebezpiecznych

Codziennie w gospodarstwie domowym produkowane są ogromne ilości śmieci. Ponadto różnego rodzaju fabryki w procesie produkcji wytwarzają dużą ilość nie tylko standardowych odpadków, ale również tych niebezpiecznych. Gdyby nie technologia pozwalająca na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadków mogłoby dojść do tragedii. Zobacz jak to się odbywa.

Proces neutralizowania nieczystości

neutralizacja odpadówW społeczeństwie rośnie zasób wiedzy i świadomość jak bardzo produkowane przez nas śmieci mogą zanieczyścić środowisko i stać się jednocześnie zagrożeniem dla nas samych. Odpady niebezpieczne mogą bowiem doprowadzić do załamania łańcucha pokarmowego w środowisku poprzez wyginięcie pewnych gatunków, np. poprzez dostanie się niebezpiecznych odpadów do środowiska wodnego, lub przeniknięcie do gleby. Ponadto mogą stać się bezpośrednim zagrożeniem dla nas, poprzez uwolnienie do atmosfery niebezpiecznych gazów. Odpady niebezpieczne to m.in. odpady azbestowe, smarowe,medyczne i weterynaryjne, kwasy, rozpuszczalniki, oleje, farby, pestycydy oraz wiele, wiele innych. Aby zminimalizować ryzyko zagrożenia dla nas i środowiska należy odpowiednio neutralizować takie odpady. Jak odbywa się neutralizacja odpadów niebezpiecznych? Pierwszym etapem jest segregacja śmieci i odpowiednie przechowywanie ich do czasu odbioru. Odbiór musi odbyć się specjalnie przeznaczonym do tego pojazdem, w zależności od rodzaju odpadów. Najważniejszym kryterium, jakim kieruje się cały proces neutralizacji jest ponowne wykorzystanie odpadów. Jeśli jest to niemożliwe zostaję one poddane przekształcaniu fizycznym, fizyko-chemicznym, chemicznym lub termicznym, oraz są bezpiecznie składowane. 

Proces postępowania z odpadami niebezpiecznymi jest restrykcyjnie regulowany prawnie ustawą. Ponadto jest poddawany kontrolom właściwych urzędów. Dlatego warto wybrać do tych czynności odpowiednią i doświadczoną w branży firmę. Będziemy pewni, że odpady są odpowiednio zabezpieczone.