Przejdź do treści

Pożary w laboratoriach

Aktualnie systemy gaszenia gazem, czyli tzw. „suchego gaszenia” są coraz bardziej popularne, zwłaszcza jeśli chodzi o pożary czy w laboratoriach. Mówiąc wprost: gaszenie gazem w laboratorium staje się o wiele bezpieczniejsze niż te standardowe, przy użyciu wody.

Gaszenie gazem na terenie laboratoriów

gaszenie gazem w laboratoriumTo miejsca szczególnie narażone na wszelkiego rodzaju, awarie, usterki lub zwyczajne ludzkie błędy, stąd też gaszenie gazem w laboratorium odbywa się dziś praktycznie na porządku dziennym. Jak wiadomo, w laboratoriach regularnie występują substancje lub związki chemiczne, których bezpośrednie połączenie z wodą, (a to przecież podstawowy substrat tzw, standardowego gaszenia), mogłoby skończyć się nieprzewidywalnymi w rozmiarach konsekwencjami, dlatego też gaszenie gazem w laboratorium zwykle pozostaje jedyną możliwą formą ugaszenia zaistniałych w wyniku reakcji chemicznych, pożarów czy wybuchów. Gaszenie gazem w laboratorium polega na rozpyleniu w miejscu pożaru określonego środka chemicznego w postaci gazu. Tym niemniej podkreślić trzeba, że ten sposób gaszenia pożarów upowszechnił się stosunkowo niedawno. Gaszenie gazem w laboratorium jako proces rozpoczyna się od wysłania specjalnego ostrzeżenia,następnie pojawiają się odpowiednie sygnały akustyczne i wizualne. W kolejnym etapie zachodzi już właściwe gaszenie gazem w laboratorium jako takie, a zatem ma się do czynienia z bezpośrednim rozpyleniem gazu do wyznaczonych miejsc lub na całość danej powierzchni na terenie lokalu.

Warto przy tym uściślić, że działanie to poprzedza szereg innych czynności. Po wysłaniu ostatecznego alarmu I stopnia  pochodzącego z czujnika dymu, które włączane jest zanim nastąpi gaszenie gazem w laboratorium  niebawem nadchodzi drugie powiadomienie( tzw. II alert), dopiero po nim dochodzi do oczekiwanego gaszenia.