Przejdź do treści

Stosowanie kukurydzy jako poplonu

W Polsce są uprawiane różnorodne zboża. Związane jest to na pewno z różnicą środowiskową wynikającą na przykład z różnic w glebie czy też wilgotności powietrza. Również zależne jest to przede wszystkim od hodowli zwierząt i tego, jakie zboża najlepiej sprawdzą się w danej hodowli pod paszę wytwarzaną dla zwierząt.

Zalety kukurydzy jako poplonu

kukurydza jako poplonZróżnicowanie co do wymagań, jakie mają poszczególne zboża sprawia, że każdy rolnik powinien mieć świadomość, w jakich terminach prowadzić wysiewy, oraz co po czym będzie dawało najlepszy plon. Kukurydza jako poplon będzie idealnym zbożem. Ma ona małe wymagania jeśli chodzi o gatunki gleb czy też warunki pogodowe, dlatego zbierana jest na ziarno nawet w październiku. Jednak kukurydza jako poplon ma jedną ważną wadę- z gleby pobiera bardzo dużą ilość składników pokarmowych, dlatego należy wiedzieć, jakie zboże posadzić przed nią, aby gleba miała optymalną ilość tych składników i aby nie doszło w niej do demineralizacji. Warto również zastosować odpowiednie nawozy jeśli chodzi o szkodniki kukurydzy, ponieważ ma ona bardzo dużą ilość szkodników, które ją atakują i sprawiają, że ziarna jest dużo mniej, niż wcześniej byśmy oczekiwali. Warto również zebrać kukurydzę na ziarno wcześniej niż w październiku, wtedy będziemy mieć pewność, że ziarno się nie osypie i jego ilość będzie optymalna. Warto również pamiętać o tym, że najlepiej to zboże sprawdza się na przykład po ziemniakach lub burakach.

Każdy rolnik powinien mieć odpowiednią wiedzę dotyczącą zbóż- to, które siać po sobie i jakie będą najlepszym przedplonem a jakie będą się lepiej sprawdzać po innych zbożach. Warto wiedzieć również jak przygotować przed siewem odpowiednio glebę oraz jakich nawozów użyć, aby uzyskać jak najlepsze ziarna.