Przejdź do treści

Urządzenia niezbędne do bezpiecznej pracy dozowników przemysłowych

W każdym przedsiębiorstwie przemysłowym są pewne zabezpieczenia bez których bezpieczna praca nie byłaby możliwa. W tego typu przedsiębiorstwach użytkowane są urządzenia, które gdyby wymknęły się spod kontroli mogłyby spowodować duże straty zarówno w ludziach jak i sprzęcie.

Przycisk bezpieczeństwa – najważniejszy element każdej maszyny

przycisk bezpieczeństwaKażde urządzenie elektryczne bądź mechaniczne, które w przypadku awarii bądź nieszczęśliwego wypadku mogłoby spowodować uszczerbek na zdrowiu osoby obsługującej bądź doznać uszkodzenia powinno być wyposażone w przycisk bezpieczeństwa. Jest to specjalny przycisk, guzik bądź pokrętło, które po aktywacji wyłącza zasilanie danego urządzenia w celu zminimalizowania strat i zapewnienia bezpieczeństwa osobie obsługującej. Sami wiele razy słyszeliśmy o wypadkach w zakładach pracy, gdy to na wskutek awarii doszło do śmierci bądź utraty zdrowia przez pracownika. Zastosowanie tego typu narzędzi zwiększa kilkukrotnie bezpieczeństwo obsługi maszyn i jest wymagane przepisami BHP. Niestosowanie się do nich prowadzi do nałożenia na dane przedsiębiorstwo kary za narażenie zdrowia bądź życia pracowników. Kolejnymi ważnymi składnikami są wyłącznik krańcowy oraz wyłączniki kompaktowe. Tego typu urządzenia również pomagają nam zapewnić maksymalny stopień bezpieczeństwa podczas wykonywanej pracy. Wyłączniki krańcowe pełnią rolę elementów sterujących, natomiast wyłączniki kompaktowe wyposażone są w wyzwalacze przeciążeniowe i zwarciowe. Elementy te zazwyczaj są przed przyciskami bezpieczeństwa. W razie ich awarii zawsze możemy z takiego przycisku skorzystać. Warto jednak dbać by cała instalacja była w jak najlepszym stanie i nie musieć korzystać z tych rozwiązań.

Dozowniki barwnika – urządzenia wymagające szczególnej uwagi

dozownik barwnikaDozowniki barwnika to kosztowne i skomplikowane urządzenia dozujące czyli wydzielające w danych porcjach odpowiednie materiały bądź czynniki, w tym wypadku barwniki. Porcje, które dozowane są przez tego typu urządzenia odmierzane mogą być na kilka sposobów:

 • objętościowo
 • wagowo
 • czasem trwania

Dozowniki barwnika wykorzystywane są podczas pracy różnego rodzaju wtryskarek do precyzyjnego dozowania barwników czy też oryginałów z granulatem. Ich zaletą jest duża bezawaryjność i dokładność. Jak każde urządzenie wymagają jednak cyklicznej konserwacji – dozownik w złym stanie potrafi narobić sporo szkód, zapchanie dysz może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia na wskutek panującego wewnątrz ciśnienia.

Dozowniki grawimetryczne – jeden z typów dozowników barwnika

dozownik grawimetrycznyDozowniki grawimetryczny to jeden z typów dozowników barwnika. Jest on dosyć skomplikowany i kosztowny dlatego też tego typu urządzenia stosowane są zazwyczaj w zespołach składających się z kilku sztuk. Tego typu zespoły noszą nazwę stacji dozujących. Do najważniejszych zalet dozowników grawimetrycznych można zaliczyć:

 • precyzję i niezawodność (jeśli urządzenie jest odpowiednio konserwowane i nie przeciążane)
 • dokładność dozowania nie zmienia się nawet gdy zmienimy konsystencję dozowanego surowca
 • sterowanie można rozbudować o kolejne dozowniki
 • możliwość uzyskiwania informacji na temat rzeczywistej wydajności urządzenia
 • możliwość zdalnego serwisowania urządzeń za pomocą sieci internetowej

Ze względu na duże skomplikowanie i koszta tego typu dozowników wymagają one pieczołowitej uwagi oraz dosyć częstej konserwacji. Awaria tego urządzenia może spowodować przestój w fabryce i narazić ją na straty.


Więcej na temat poruszanych zagadnień:

 • Kontratech – witryna internetowa firmy sprzedającej przycisk bezpieczeństwa
 • 4metal.pl – portal internetowy poświęcony branży metalowej i przemysłowi
 • Labotek – strona internetowa firmy oferującej dozownik grawimetryczny

Podsumowanie tematu

Jak widać istnieją możliwości zwiększenia bezpieczeństwa pracowników obsługujących niebezpieczne urządzenia. Przyciski bezpieczeństwa i wszelkiego rodzaju wyłączniki są wymagane, jest o tym odpowiedni zapis w przepisach BHP, a jak wiadomo przepisy tego typu należy przestrzegać. Warto mieć na uwadze, że wiele awarii spowodowanych uszkodzeniem maszyn obyło się bez ofiar tylko dzięki zastosowaniu zabezpieczeń.