Przejdź do treści

Wydajny system rekuperacji dla domu i biura

  • przez

Koncepcje budownictwa pasywnego i hybrydowego napędzane dynamicznym rozwojem nowych technologii na dobre zdominowały rynek wprowadzając ideę smart home, której celem jest spełnienie założeń modelu efektywnego zarządzania energią w budynkach w oparciu o zastosowanie algorytmów odpowiedzialnych za optymalizację poszczególnych parametrów. Wzrost znaczenia aspektów ekologicznych oraz prądu zielonego sprawił, że nowoczesne instalacje w naszych domach i mieszkaniach w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w najbliższym otoczeniu.

Instalacja rekuperacji z filtrem jonizującym powietrze

wydajny rekuperatorWdrażanie na rynek nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych to w dużej mierze zasługa założeń strategii zrównoważonego rozwoju, która zakłada, że propagowanie wzorców optymalizujących zarządzenie energią oraz opracowywanie rozwiązań bazujących praktycznie wyłącznie na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej pozwoli na stworzenie wydajnego systemu gospodarczego oraz poprawy jakości życia mieszkańców na terenach wysoko zurbanizowanych. Systemy rekuperacji to wydajne rozwiązanie instalacyjne dedykowane zarówno użytkownikom domowym jak i przedsiębiorcom ceniącym sobie możliwość dbania o jakość powietrza w swoim najbliższym środowisku oraz obniżenie kosztów ogrzewania. Dobrze zaprojektowany system wentylacji nawiewno- wywiewnej z zastosowaniem rekuperatora umożliwia stworzenie wysokowydajnego systemu odzyskiwania ciepła, którego efektywność może wynosić nawet do 95%, co pozwoli na skuteczne zminimalizowanie zużycia zasobów energii pierwotnej niezbędnej do zaopatrzenia w ciepło budynków mieszkalnych oraz użytkowych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wydajny rekuperator to nie tylko sposób na podniesienie walorów tradycyjnej instalacji wentylacji grawitacyjnej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych filtrów jonizujących oraz oczyszczających powietrze mamy szansę pozbyć się kurzu oraz stworzyć środowisko przyjazne dzieciom i alergikom.

Projekt instalacji wentylacji nawiewno- wywiewnej to świetna koncepcja inwestycyjna już na etapie projektowym lub przy okazji wykonywania gruntownego remontu. Koszt za wykonanie kompleksowych prac projektowych, zakup niezbędnych elementów armatury wraz z profesjonalnym montażem to około 20 000zł, jeżeli dodatkowo będziemy chcieli rozbudować nasz system rekuperacji o nowoczesne filtry- w całość zainwestujemy około 30 000zł.