Przejdź do treści

Zastosowanie wagi samochodowej

Wagi samochodowe służą zmierzeniu masy pojazdów mechanicznych. Jest to bardzo istotne przy określaniu, dla jakiej kategorii prawa jazdy przeznaczony jest dany pojazd. Regulują to przepisy prawne dotyczące dopuszczenia do kierowania danym rodzajem pojazdu. Istnieją różne sposoby ważenia pojazdów, jednym z nich jest waga najazdowa.

Sposób działania wagi samochodowej najazdowej

waga samochodowa najazdowaOkreślenie masy samochodu jest istotne w kwestiach dopuszczenia do prowadzenia danego pojazdu przez posiadacza określonej kategorii prawa jazdy. Jest ważne także przy badaniu, czy części samochodu nie zostały zastąpione materiałami dużo gorszej jakości. Do zmierzenia masy pojazdu służą różnego rodzaju wagi samochodowe. Jednym z ich typów jest waga najazdowa, na którą samochód wjeżdża. Waga samochodowa najazdowa ma działanie podobne do hamulca hydraulicznego, ponieważ także polega na prawie ściśliwości cieczy. Mierzone jest ciśnienie wywierane na wagę przez ważony samochód, następnie wartość jest odpowiednio wyliczana na podstawie ciśnienia wywieranego na ciecz. Tak obliczona masa to masa właściwa pojazdu, która jest wpisana w dokumentach dotyczących samochodu, takich jak dowód rejestracyjny czy karta pojazdu. Określenie masy pojazdu jest bardzo istotne, kiedy chcemy się dowiedzieć, czy możemy danym samochodem kierować z posiadaną kategorią prawa jazdy.

Waga samochodowa służy obliczeniu masy samochodu. Służy to między innymi sprawdzeniu, czy jakieś części pojazdu nie zostały zastąpione niskiej jakości zamiennikami. Jednym z typów wag samochodowych jest waga najazdowa, która opiera się na mechanizmie ściśliwości cieczy, na którą wywierany jest określony nacisk. Ciśnienie przeliczane jest na masę pojazdu. Wagi samochodowe z dużą dokładnością mierzą masę samochodu.